20120914

Principais estatisticas de Ribadeo a día de hoxe, no IGE

Collidas provisionalmente do IGE, a día de hoxe, e presentadas tal cal:
Coido que están claros diversos datos, como a porcentaxe do sector servizos ou o que significa o saldo vexetativo ... aínda que algún día voltarei pola interpretación.

Ningún comentario: