20120703

Enquisas de opinión

Corresponde a unha enquisa de Metroscopia, institución adicadaa isto das enquisas. Non din atopado unha serie temporal para facer as gráficas comparativas ó longo do tempo, co que terei que quedarme  con cosas máis ou menos ocmentadas nos xornais: os xuíces uspenden, quedando por tras dos avogados, o Rei aproba, pero a sucesión está preparándose coa mellor percepción do Príncipe, os funcionarios son ben vistos por unha porcentaxe dobre da que corresponde á xente que ten unha mala visión deles, o ensino público en xeral e a sanidade pública están moi ben vistos, o mesmo que os científicos, alomenos por agora e en pleno recorte gubernativo, sufrindo unha crise que non foi provocada por esas institucións ou profesionais ... mentras políticos, bancos e poder económico, beneficiados absolutamente ou relativamente coas medidas da crise, ocupan os últimos lugares, acompañados dos mandos eclesiais ...

Ningún comentario: