20120711

20120710 pleno

Correspondente coa entrada de aviso do pleno, onte celebrouse unha sesión que voltou a non ser curta, pois cara ás dez e media remataban a terceira moción, e despois delas aínda quedaba o apartado de rogos e preguntas, na que faltou unha concelleira do equipo de goberno e na que houbo no momento de máxima afluencia 16 asistentes, que para a media de xente na sá non é pouco.
Por esta non houbo ó final preguntas de O Tesón, pois supoñíase (mal) que o retraso do pleno, coñecido a pasada semana, sería como é tradicional, para luns seguinte, e non para onte, o que motivou non presentar a tempo as preguntas.
A sesión comezou tras un previo para comentar o título 'catedralicio' que se concedeu ó concelleiros por (supoñíase) ter visitado a zona pola que o autobús turístico pasea á xente durante dúas horas e media, dándolles ó final o título se demostran con fotos a súa participación. No caso dos concelleiros, repito, supoñíase a súa visita.
No primeiro punto foi aprobada a acta correspondente ó pleno do 14 de maio.
2.-Expediente para extinción título de ocupación e desafiuzamento da vivenda número 13 da rúa Paco Lanza (Grupo de Vivendas de Profesores núm. 6242 B).
Espúxose que había un ditame da comisión de facenda e un trámite de audiencia de 15 días. A votación foi unánime a favor: 12-0-0
3.Expediente para dar nomes a diversas rúas na Vila de Ribadeo.
Foi a proposta da Xunta de portavoces, e especificouse que faltaba xente que sería recoñecida doutro xeito, como os concelleiros da época democrática (por exemplo, faráse un acto público a José Duarte), así como que todos os grupos cederan algo e facían súas o conxunto de propostas aceptadas, se ben houbo algunha referencia a preferencias políticas. Para finalizar, lembrouse que o acto de recoñecemento (nun acto ou varios, pois son moitos) debeser exactamente igual en todos os casos. Igualmente, houbo unanimidade: 12-0-0
4.-Modificacións na RPT deste Concello.
Foi o punto que levantou máis discusión, e na introducción díxose que na comisión fóra aprobada só cos votos do BNG e abstención de PSOE e PP (con ausencia de UPRi). A liña argumental do PSOE foi que non participara na súa xestión previa, nin tiña legalmente por que, que tiña cousas boas e malas, pero que o trasfondo non era comaprtido. UPRi apuntou que non sabía se as conversas estaban cerradas, pediu transparencia e preguntou que ían sacar os veciños. O PP, por boca de Azucena, fixo unha exposición máis detallada, resaltando a dicotomía entre xente que ten dúas tardes e outra, 'especial adicación horaria', e que consolídanse os complementos específicos, así como que o RPT non supón aforro, e que dentro do traballo corresponden a cada traballador inclúese unha coletilla para incluír calquera tarefa en razón de cargo ou categoría.
O alcalde defendeu unha transparencia inédita, enfatizou que se mantén o emprego público e non se reduce soldo nin ningún traballador cobra un soldo de miseria. Asemade, en en referencias á falta de datos á que tamén se referiu o representante d eUPRi, axustou que se pode pedir o orzamento e, como concelleiro, a nómina de cada traballador. Como excepción, suben o soldo a bibliotecaria e o técnico de turismopor aumento de xornada. Explicou a diferenza entre 'especial adicación', que representa dúas tardes que, a diferenza do que viña sucedendo, están especificadas en canto ó que representan en horario, e a 'dispoñibilidade horaria', que representa que se pode chamar a calqeura hora, con compensación posterior en horas ou soldo, axustando que se tratará de facer uso desta posibilidade do xeito máis escaso posible. Axustou tamén que a maioría sindical non o aceptou.
Da segunda rolda de intervencións dicir que o PP queda á espera das alegacións sindicais, e o alegato do alcalde de que para defende a función pública hai que facer que rinda. A votación, 6 a favor-6 abstencións-o en contra.

5.- Control dos órganos da Corporación (art. 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local). Dacion de conta de decretos da Alcaldía.
Aínda que levou un certo tempo, destaco só algunha curiosidade. Unha, a voltas coa definición/indefinición de 'Sonda Norte' e a a participacióndo concello na mesma, a conta de facturas pagadas. Unha pregunta moi cortiña sobre a aportación do concello á visita dos pícaros saharauis, que deu pé a dicir que este ano só veñen 3 (aportación do concello, 1 700 €), e a pregunta (en galego) sobre unha alegación que incluía unha queixa por estar o PXOM só en galego, que ó parecer, foi respondida en castelán
Mocións:
1.- Moción do BNG sobre fumigacións.
2.- Moción do PSG-PSOE sobre fumigacións.
Foron tratadas en conxunto e votadas co mesmo resultado: 8-0-4. Parece que a diferenza entre ambas estaba que a do PSOE incluía o feito que a substancia química Flufenoxurón afecta tamén ás abellas. Chamoume a atención na discusión o que entendo foi a relativización, por parte do PP na defensa da súa postura contra a moción e a favor da Xunta, da relativización da ciencia como opinión (algo que sigo por outros motivos) e a cualificación da fumigación aérea como loita biolóxica que se fixo nun momento determinado e que entendo que foi algo así como un desliz no fragor da batalla. Houbo unha discusión sobre se a Xunta seguía ou non criterios técnicos e científicos, sobre se tivo ou non xuntanzas e/ou enviou técnicos a convencer á xente para a aplicación (negación por unha beira e aseveración -'pódoo demostrar'- por outra), se competía ou non ó concello prohibir ou pedir, sobre se se estaban a xulgar intencións e non feitos, sobre se se estaba a crear alarma social ou son as fumigacións xa feitas as que a crean, ... Presentáronse 200 sinaturas aportadas pola Asamblea A Mariña-Occidente (movemento 15M)
3.- Moción do PP sobre petición de dimisión do Presidente e Vicepresidente da Deputación de Lugo.
O resultado da votación, 7 en contra-1 abstención-4 a favor debuxa o mapa político do concello na actualidade, o que non obviou unha discusión na que o tema central foi o pago dun anuncio con logo e nome da Deputación co mesmo lema que unha campaña do BNG ('rescatan á banca, rouban ó pobo'). Eduardo Gutiérrez amosou documentación na que se certificaba que non se pagou con fondos públicos e si con fondos do BNG, e Fernando Suárez axustou que foi un tema que erro na maquetación, sendo ambas cousas coñecidas polos poñentes da moción. A resposta do PP inclíu que non se crían as explicacións, e o segundo turno do alcalde, que estabamos a entrar nas insidias propias da campaña electoral.
4.- Moción do BNG sobre supresión da oficina liquidadora.
5.- Moción do PSOE sobre a Axencia Tributaria de Galicia.
Foron tratados asemade de xeito conxunto, se ben xa non podo dicir máis do tema.
6.- Moción do BNG polo futuro da comarca da Mariña.
Rogos e preguntas.
Mentras se estaba a celebrar o pleno, unha marcha nouturna a partir do corazón dos mineiros enchía as rúas de Madrid con 200 000 persoas e unha sombra informativa na televisión, compensada nas redes sociais.