20120514

Unha lembranza para hoxe: Pleno en Ribadeo

Corto e pego da páxina do concello, para hoxe, 14 de maio ás 20:00:
Entre os puntos que se someterán a debate a aprobación figuran: a concertación de préstamo ao abeiro do Real Decreto 4/2012; a ordenanza fiscal P3 polo prezo público pola venda de libros, publicacións, material promocional e pola realización de actividades, xornadas, seminarios, cursos ou similares; e a ordenanza fiscal G1 reguladora da concesión de aprazamentos e fraccionamentos de débedas tributarias e demáis de dereito público do Concello de Ribadeo.
No capítulo de mocións abordaránse: una presentada polo PP sobre os custos derivados da tarifa eléctrica e o apoio á competitividade da empresa Alcoa en Galicia; tres presentadas polo PSG-PSOE sobre a situación de seca e emerxencia, o entorno da praia de As Catedrais e a retirada do RD 16/2012 sobre gastos sanitarios; e tres plantexadas polo BNG sobre a protección de persoas afectadas por participacións preferentes, o mantemento do servizo de axuda no fogar e contra a reforma laboral.

Ningún comentario: