20120216

Rebaixas sen fin

As rebaixas de inverno pouco a pouco van tocando ó seu fin. As que non o fixeron, pronto rematarán. Mais hai algunhas rebaixas que non parecen ter fin. así, hoxe aparece na prensa que a cualificación da débeda de Galicia ve rebaixado o seu creto dous niveles por unha das axencias de cualificación de débeda. De A1 a A3. Que significa iso? Obxectivamente, non importa moito. Na práctica, que nos farán vivir peor.
Pero Galicia é Terra distinta: o que nos quitan por unha beira, evidentemente compensámolo mellorado por outra. Para mostra, un botón:
Herdou o posto do seu pai, despois de longas décadas de xercelo, e fai declaracións: o caciquismo está erradicado.

Ningún comentario: