20120215

Luz no polígono, artigo de Evaristo Lombardero

LUZ NO POLIGONO

Se, por unha vez, se chegan a confirmar as promesas de BEGASA-EON, a partir do xoves, 16 de Febreiro, haberá suministro de corrente eléctrica no polígono industrial de Ribadeo. O Sr. Alcalde de Ribadeo ven declarando aos catro ventos dende 2008 que a subestación eléctrica é imprescindible, urxente, decisiva, etc. para dar luz ao polígono. Os feitos poden revelar que a subestación nin era urxente – ben se ve pola prisa que se toma BEGASA-EON- , nin moito menos imprescindible. O polígono pode funcionar perfectamente sin a subestación porque so vai recibir o 5 % da potencia instalada neste equipamento. Este é o no gordiano das falacias do Sr. Alcalde. Dende xuno de 2008, que se aprobou a ubicación da subestación perto de Reverte, no avance do Plan Xeral de Ordenación Municipal pasaron casi catro anos. Se se chega a facer, van pasar outros tantos ou mais. ¿Onde está a urxencia? ¿Porqué non se pode discutir a ubicación como solicitan os veciños afectados? Nesto vai pasar como na autovia. Non se podía discutir o cambio de trazado, porque había que rematala antes de 2006 – Areces dixit – so pena de perder os fondos europeos.

OUTRA SENTENCIA XUDICIAL

Recentemente comentamos a sentencia judicial que declaraba ilegal a subestación de Mondoñedo. Sentencia que naturalmente BEGASA-EON non acata nin ten pensado facelo. Agora a sala 3ª do Tribunal Contencioso Administrativo de Asturias declaraba ilegal, hai tres semanas, a subestación eléctrica construida por EON no barrio de Santa Marina, no concello de Mieres. Motivo: a proximidade das casas, como no caso de Mondoñedo. Dase a circunstancia de que neste caso as vivendas están a 400 metros da subestación, mentras que en Reverte hai un núcleo rural a 300. Ainda mais, a potencia instalada en Mieres é moi inferior da que nos queren poñer aquí.
Hai outro paralelismo entre o caso de Mieres e o de Ribadeo. Alí EON contou ca palanqueta do alcalde (ex) do PSOE, aquí quen lle fai o traballo sucio é un alcalde do BNG. Sen comentarios.

Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: