20120215

De pasada

Polo que parece, Ribadeo é seguro. Pero os ladróns andan unha e outra vez de pasada por aquí. E unha nova xunta de Seugridade otéase no horizonte despois de que o alcalde a pedira. Máis xunta de seguridade = máis seguridade? Visto o que se fai (polo menos o que se transmite delas)  e as consecuencias a continuación, non parece que sirvan para moito. Neste caso concreto, hai unha proposgta (á que se recorreu xa máis veces): máis prexenza policial.
Saía na prensa hai pouco tempo que a nivel nacional estaban diminuíndo os cartos para a sanidade e a educación, e con eles, as prazas, cargando con máis traballo ós profesionais de ambas ramas. Ó mesmo tempo, difundíase a nova de que as 'forzas de seguridade' aumentaban. En Ribadeo, tamén. As competencias sobre sanidade e educación non son locais, pero as forzas locais piden beneficiarse (ó tempo que impulsan por medio desa petición)  dese aumento en forzas de seguridade.
E voltemos ó comezo. A petición baséase na forza de disuasión. Sábese que ese efecto existe, pero quizáis outras decisións, baseando máis na formación cidadán e na colaboración non só entre as diversas forzas, senón tamén cidadáns, dera tanto ou máis resultado, liberando algún carto para outros lugares máis produtivos. Claro que a colaboración cidadana para ser efectiva tería que estar inetgrada na mecánica de decisións e valoracións, non illada e separada do que se fai nas esferas de poder ... e comezaríamos de novo a falar non só de deberes cidadáns, senón de dereitos, como á información, á transparencia, á decisión, e iso parece gustar menos por calquera lugar que se mire. Aí está, en Ribadeo, aparcado o regulamento de participación cidadá (despois de que fora alegado por exemplo polo Tesón por pouca participación cidadá)
Por certo, onte puxen unha entrada sobre un roubo abondo maior...

Ningún comentario: