20110905

é sostible Ribadeo?

Coido que o primeiro sería especificar o sentido de sostibilidade. Coa crise ás costas, mentras hai xente que opina que 'coa crise é razoable pedirlle un esforzo á xente rica de verdade' (como se de esmolas se tratara, en troques de procurar a xustiza social), quizáis non esteña de todo craro. Para min, sostible, mantible, sería o xeito de desenvolvemento, o cálculo da pegada ecolóxica en relación ó territorio dispoñible. Pero, repito, nun momento no que se está pensando na reducción de concellos, aglutinando estruturas pequenas que non se poden manter económicamente dando uns servizos mínimos, podemos comezar por aí, polo aspecto económico.
Ribadeo ó lonxe, dende o pico S. Fernando (Trabada), un dos dous 'tetós' que se usaban para marcar a entrada da ría.

Onte, el Progreso traía na súa segunda páxina unha táboa de gastos e entradas de cartos nos concellos de Lugo o pasado exercicio 2010 (datos do Ministerio de Economía). Se consideramos algún dato máis, collido do INE e facemos algún cálculo, quédanos para Ribadeo e os dous concellos veciños:
Concello .. ... ingresos (€) / gastos2010 _ poboac./extensión (km2)
Ribadeo ... ... 9 031 792 / 8 766 687 _ 9 988 / 108,94
Barreiros . ... 3 055 059 / 3 697 718 _ 3 203 / 72,42
Trabada .. ... 1 231 603 / 1 252 724 _ 1 346 / 82,71
O que nos leva nunha primeira visión a:
- O único concello dos tres que se capitalizou o pasado ano foi Ribadeo
- Aínda que Trabada tivo un orzamento case equilibrado, o conxunto dos tres arroxa un maior endebedamento ó longo do ano
- En ingresos per cápita, o de Ribadeo sería máis pobre dos tres: 904 € fronte a 953 e de Barreiros e 915 € de Trabada.
- En gastos per cápita, a orde é a mesma, pero agravada. Significa isto que Ribadeo ten menos servizos?
- A densidade de poboación é dobre en Ribadeo que en Barreiros e cino veces maior que en Trabada: non só conta para racionalizar os gastos o total da poboación, senón otras cousas, como a dispersión, moi superior relativamente en Trabada respecto a Ribadeo.
Son poucos números, pero aínda obviando outro coñecemento que temos por vivir aquí, dende o tipo de política que poda facer cada concello ó mantemento económico da xente, só con catro número podemos tirar algunhas conclusións, como que a Ribadeo fánlle falla menos cartos relativamente. É dicir, é maís sostible que os dous concellos veciños.
... si, pero, é sostible Ribadeo? Habería que entrar noutras cousas, a parte de un par de fríos números ...

Ningún comentario: