20101017

Unha homenaxe: en tempos de tribulación non facer mudanza

Collo como título a cita dun lema da Compañía de Xesús (Xesuítas) para ilustrar o paso polos 100 anos dunha institución abondo alonxada da 'compañía': a CNT.
A conto do cumpresiglos da CNT visitei a súa páxina e atopeime cunha reflexión sobre o vapuleo mediático ós sindicatos que reproduzo en parte a continuación:
"Es evidente que existe toda una campaña, orquestada por innumerables medios de comunicación, dirigida al desprestigio de lo que se entiende comúnmente por sindicalismo; campaña que ha sido calificada de despiadada por parte de uno de los dirigentes de CCOO, puesto que contra esa organización y contra la UGT va dicha campaña, principalmente. Sin embargo, en plena campaña general contra los trabajadores, dentro de la cual se enmarca la campaña específicamente antisindical, hay que pensar que no sólo se pretende propiciar el descrédito de CCOO y UGT, sino, sobre todo, la degradación del propio concepto de sindicalismo, puesto que el sistema sabe perfectamente (por ello las tiene a su servicio) que cualquier parecido entre CCOO y UGT y el auténtico sindicalismo es mera coincidencia. Y ese sindicalismo auténtico es el que no sólo no está obsoleto, sino que sigue siendo tan necesario como siempre."
Remata o escrito pedindo cousas que se teñen tratado no blog, como a anulación dos liberados sindicais. e a postura é clara: trátase non de que se permita a liberación sindical, senón de cambiar os esquemas sociais, que é abondo máis profundo.

Ningún comentario: