20101014

Organización e pasado

Por un comentario entérome da existencia de Riotorto no tempo. Buceo un pouco nel, e despois de ver unha organización de fotos que coido idónea, atópome unha páxina secundaria, pero que me da unha idea do proxecto de cara ó futuro mellor que o conxunto das páxinas como están na actualidade (que xa é abondo suxerente).
Contemplo o conxunto, xa tal como está agora, (e iso que é de prever que en breve será abondo máis ampla) como algo que sería desexable repetir en Ribadeo. Ata agora hai aquí aproximacións, tanto dende a páxina web do concello como dende o grupo Ribadeo no Facebook, pero ambos son cousas distintas. Outras aproximacións, aínda que con abondo material, non están organizadas como para telas en conta polo momento. Coido que ribadeo.com , na súa diversificación constante, estase aproximando ó tema e quizáis por aí veñan as sorpresas no que a Ribadeo se refire. Se collemos en particular a Rinlo, o proxecto 'O meu pobo de Rinlo' aproxímase máis, dende outro punto de vista, pero ten outra idea de conxunto (e nestes momentos, a súa adecuación a IE7 impide, por exemplo que o poda visualizar e ó mellor nestes momentos xa ten algo máis que reseñar).
Voltando ó principio, recomendo dar unha volta por a páxina Riotorno no tempo, a ver se aquí se anima alguén .

Ningún comentario: