20101019

A democracia inestable: potenciando o nacionalsocialismo (ou semellantes)

Receita: "só hai que trivializar actitudes inadmisibles, deshumanizar consignas, converter en virtuosos actos xenófobos, racistas, intransixentes; reivindicar a insolaridade e facer da crueldade un acto de xustiza, un dereito irrenunciable" (http://blogs.publico.es/asuntosycuestiones/291/inoculando-el-veneno/) E si, é ben doado, e pode facerse dende a esquerda, a dereita ou o 'centro'. Mesmo pode potenciarse non exactamente o nacionalsocialismo ou calquera outro extremismo, senón o enfrontamento, o guerracivilismo, e deso temos avisos dende hai algúns anos. E é que a democracia hai que coidala. Entre todos, minimizando e non maximizando os intereses persoais a costa do común. Porque a democracia, abandoada, é inestable: téno amosado no pasado, e estáo amosando no presente.

Ningún comentario: