20080216

Nota de prensa de O Tesón

En relación ó post anterior, sobre o novo galpón previsto no porto, adxunto a nota de prensa de O tesón.
Asociación de Veciños O Tesón
Ribadeo
--
Nota de prensa
16/02/2008

Enterados polos medios de comunicación da posibilidade da construción dunha nova nave en Mirasol, en parte sobre a ría e de dimensións abondas para cobixar un cargueiro baxo de seu, a directiva da AVV O Tesón queremos manifestar, en b
ase ós datos recabados, que:ase ós datos recabados, que:
A ría de Ribadeo ven sufrindo sucesivas agresións dende hai tempo, incluíndo na zona portuaria de Ribadeo un recheo hai xa tres quinquenios entre Porcillán e Mirasol, e outro na zona norte de Mirasol hai dous anos. Estos recheos, escolleiras, ampliación de lonxitude e ancho de peiraos, etc, véñense facendo en detrimento da conservación da ría e mesmo do seu aproveitamento para outros usos.
Neste contexto, enterámonos de xeito extraoficial dos plans para a construción dun galpón que, con parte en terra e parte na ría (para o que sería necesario asentar no fondo do canal oito pilares) e dunhas dimensións abondas para que caiba a meirande parte dun cargueiro no seu interior, implicando unha altura de 25/27m para poder permitir a manobra de grúas. No mesmo paquete de noticia, aparece a ameaza de que a empresa Ence (propietaria da celulosa naviega) deixe as súas actividades no porto ribadense en caso de non ser acometida a obra.
Dentro da incertidume que representa unha nova extraoficial, en primeiro lugar, temos que incidir en que de ser as cousas como se presenta, hai unha grave falla democrática na comunicación entre os mandos políticos e o pobo que gobernan e que os elixiu para a súa función.
En segundo lugar, nos plans non estaríanán botadas as contas segundo o impacto ambiental, pois polo momento, ó parecer, non existe. O anterior implica un método de traballo no que primeiro se poñen certos obxectivos en función de intereses e logo, unha volta decidido o que facer, téntase que a realidade case co xa decidido con anterioridade. Así vólvese a truncar o interese xeral en favor de non se sabe moi ben que (a lembrar que non hai unha declaración oficial dos poderes públicos sobre o tema)
En terceiro lugar, sábese xa das dificultades que experimenta o porto de Mirasol debido á colmatación por area da canle de aceso, dificultades que aumentarían non só polos pilares a construír para levantar a nova edificación senón tamén porque ó meterse na ría a estrutura, implicaría a bo seguro que o aceso dos barcos que non foran atracar baixo ela debería facerse alonxando máis a canle da beira, é dicir, a costa do tesón e cun aumento de necesidades de mantemento.
En cuarto lugar, unha nave de esa envergadura incidiría moi negativamente nas instalacións hosteleiras que ten detrás o porto. Terían o mesmo valor no futuro as habitacións na parte baixa do Parador de Turismo coa vista de Castropol substituída por unha parede?
Todo o anterior sen considerar o perxuízo medioambiental ou estético que serían causados, e que merecen un tratamento a parte, o mesmo que o cálculo de custes indiretos: Cánto aumentaría a colmatación da ría a raíz dos pilares? En cánto se traduciría á hora de dragar?
Por último, de ser certa a realización dunha ameza por parte de Ence, hai algo que non comprendemos: ten Ence, efectuando unhas inversións semellantes ás que se farían en Ribadeo, un porto que se poda asemellar en prestacións ó de Mirasol? A mellor alternativa que se nos ocorre é o de Avilés, a unha distancia doble.
Por todo elo, urximos a unha clarificación da situación por parte das autoridades, adiantando o máis enérxico rexeitamento social en caso de que as novas avanzadas pola prensa teñan fundamento. Ó tempo, lembramos ós poderes públicos a proxección social da súa labor, reclamando deles unha visión a favor do pobo de Ribadeo e os intereses de todos.
En Ribadeo, a 16 de febreiro de 2008

Ningún comentario: