20080210

Entre don carnal e dona coresma


    O mércores de cinza xa non é antroido, pois éntrase na coresma. Non embargantes, en Ribadeo fíxose o típico: o sábado péchase extemporáneamente o antroido, como fixo este ano co enterro da sardiña. As charangas e a viúvas recorreron as rúas e rematouse coa explosión do antroido e os lumes de artificio. Dous vídeos non teñen abonda iluminación para dar testemuña das charangas, e queda un terceiro ('cun efecto curioso') e algunha foto sobre os lumes de artificio sobre a Casa do Concello para dar testemuña. Tamén, o cartel de anuncio (que non vin ata pasado o enterro) que manifesta ás claras quen pon os cartos.
    Na noite tamén houbo que se dedicou a facer algunha antroidada, e así por exemplo o cartel do CCA á beira da Orden Terceira xa non existe.

Ningún comentario: