20080212

Foise o antroido? Comezan as eleccións!


    Coinciden na prensa as últimas bocanadas do antroido coas primeiras das eleccións, nunha constante de noticias. Son presentados os e as elixibles na provincia en Viveiro (do PSOE, hoxe) e en Ribadeo (do BNG, coido que domingo), e ó mesmo tempo, deixase ver outro tipo de presentacións: xa adiantara nun pleno a fin de ano o concello que a Deputación ía adiantar cartos ó concello. Pois parece que si, pero non de xeito anual, senón de xeito mensual, co que o adiante non o é tanto.
    Eu, a verdade, de cara ás eleccións, prefiro a reflexión, e atopeime cun par de citas que teñen que ver coa política pero un pouco alonxadas do 'centro' destas eleccións, para comezar suave:
    * 'Poderíase afirmar que se a UE fora candidata á UE, sería rexeitada porque non cumpriría os criterios democráticos que esixiu ós novos estados membros' Bernard Cassen, "Una Europa que disfraza su apariencia", Le monde diplomatique, ed. española, feb. 2008, p. 29. Aí está o tratado -pseudo constitución- metido pola porta traseira tras ser rexeitado en referendos...
    *'O amor á paisaxe destrúe o campo' [...] 'A procura da natureza (en termos da paisaxe) destrúe o seu obxecto mesmo, a natureza (en termos de ecosistemas e biosfera). Augustin Berque, "Los rurbanitas contra la naturaleza", Le monde diplomatique, ed. española, feb. 2008, p. 18. e non se refire só nin moito menos á construcción de segundas vivendas, senón á idiotez (vista dende varios puntos de vista, como o da mantenibilidade ecolóxica) da dispersión así provocada: hai xa moito que se sabe que a distribución de asentamentos humanos en Galicia non é eficiente e hai berros (acalados) para tentar que pouco a pouco se faga máis racional. A tendencia da construcción é exactamente a inversa.

Ningún comentario: