20071123

1/4 de millón en liquidar barreirasSerá nova dentro duns días, aínda que xa se sabe porque foi dada de xeito oral. O Plan de dinamización turística (PDT) parece rematar así, cunha boa obra, a súa vida. Pero non entendo moi ben, pois por unha beira díse que é para eliminar barreiras arquitectónicas e por outra dise que se vai a tratar de xeito integral a r/ Carlos III (a que comunica San Roque e o colexio Sagrado Corazón). Verase.
Mentras se clarifica, poño unha foto que me pasaron, tomada en Madrid. O que non sei é se funciona: se funcionara, ó mellor xa non faría falta. Tampouco sei o grande que é, nin onde está situado. O que si que parece é expresión dun desexo que manifesta unha realidade que comparten zonas de Madrid e zonas de Ribadeo. Como Madrid é maior, é de supoñer que máis zonas de Madrid que de Ribadeo...
E, para completar o da humanización de Ribadeo e supresión de barreiras, un banco de paz (no orde de fotos, o primeiro) baixando da Alza polo paseo do cemiterio.

Ningún comentario: