20070607

O circo, o que sobra e o que falta
Hoxe vai de fotografías e poucos comentarios. A primeira, unha vista na que se ve misturado un circo con algo que tamén podía ser identificado en certo xeito como circo: restos das eleccións (que por certo, xa podían ser retirados; noutros puntos así o foron, pero non neste)

A segunda, tamén co circo, esta volta ó pé, sobresae un sobretellado no edificio do fondo. Non me fixara nel ata que as caravanas do circo fixeron resaltar o tema. Pode que polo mesmo motivo ninguén o mencionara falando de urbanismo. Pode que sexa legal e que a vista non vaia máis aló dunha cuestión estética nun momento dado.

A terceira foto, da protección antiruído da autovía na zona de Vilaselán. Cal é a diferencia entre os tramos que hai protección e os que hai só unha rede? Cheguei á conclusión que algo parello a ter unha casa habitada de tal xeito que o ángulo de protección a partir dela sexa do orden dunha abertura de 20º a cada beira. Se se produce ruído fóra dese ángulo, xa a fastidiamos. O malo é que o ángulo só alonxa o ruído algo menos do 20%.

A outra, a 'protección' para os pilares da ponte polos que protestou a Plataforma de defensa da ría de Ribadeo hai un par de días. O primeiro pilar 'defendido' xa ten a estrutura á súa beira: é o primeiro segundo se ven de Asturias.

En total, catro fotos nas que sobran/faltan cousas. E excepto a primeira, que calculo que en poucos días se solucionará e está posta máis polo contraste do descolorido e extemporáneo co colorido e propagandístico, as outras non levan camiño de solucionarse, senón máis ben de permanecer.

Ningún comentario: