20070628

Canto debe cobrar un alcalde?

O tema preséntase complicado. Despois do pleno de onte, eu votaría para que os políticos deixaran de meterse zancadillas e definiran un criterio adecuado. Non é comprensible que por pataleta se diga que votarían máis soldo pero ó final non acepten o menos. Parece que a referencia ó soldo cobrado anteriormente non estaría mal, pero que, aumentando as complicacións do mandato, un alcalde cobre substancialmente menos que os anteriores, tampouco parece adecuado. Pode cobrar dun xeito indexado á poboación do concello? Entón posiblemente habería xente que non se presentaría á alcaldía sinxelamente porque ía baixar de soldo (posiblemente os dous alcaldes anteriores estarían na situación de baixa de emolumentos percibidos). Parece lóxico que o alcalde cobre máis no posto que o que cobraba no posto profesonal que abandoa, pero tamén o parece que o posto de alcalde non sexa de lucro excesivo en relación a aquél. E unha fórmula mixta do soldo anterior máis 1€ por veciño ó ano? Habería que descontar o das grandes cidades... E un mínimo segundo poboación e a partires de aí o soldo 'profesional'? Hai moitas posibilidades, pero hai que fixar unha equitativa, xusta, que non desanime ós alcaldables, que non anime ós filibusteros da política, ... Pídense suxestións.

1 comentario:

Anónimo dixo...

Salario mínimo interprofesional.