20061006

Xurídicamente non hai xeito

Roel, alcalde de Viveiro: «Xurídicamente non hai xeito de alegar contra a serie de feitos certos». Pois eso, facer as cousas de calquera xeito é doado, e botarlle a culpa a outros despois de que se queixen de cousas certas é moi recorrido e absurdo, aínda que ás veces funcione por presión social.
Eso, a presión social, é ó que está a intentar aplicar en Viveiro para solucionar un tema urbanístico que atinxe a unha cesión feita por Portos de Galicia, cesión usada de xeito indebido e que aínda así, preténdese manter por cuestións políticas. Presión social que se usa neste caso contra as institucións, pero noutros aínda contra as personas. E apúntome a este último caso como afectado polo tema do ruído. Xa vin algún caso referente ó tema nos periódicos e outros medios, como o veterinario que denunciou a paliza sufrida por un can o mes pasado. Co engadido de que a xente, en boa parte dos casos de presión social puntual, pónse a favor do agresor en troques do agredido, cousa que non soe suceder cando o agresor é unha institución.
É curioso o mecanismo social que acompaña ó feito desencadeante no da presión social. Vai dende a simpatía persoal do/dos agresores á influencia social das familias correspondentes, pasando por bulos, infundios, mentiras, etc, tentando de levar a áscua á sardiña propia; é dicir, cousas que corresponden precisamente cunha mentalidade agresiva que acompaña ós feitos. No caso dunha institución, eses mecanismos non serven de partida, pois non ten unha cabeza próxima e visible (en xeral) que poda facer de 'cabeza de turco' para soportar a presión. No caso de presión contra particulares, é evidente, e máis aínda cando precisamente quen denuncia o fai porque se aparta da corrente xeral de conformismo cos feitos, e polo tanto, a propia maioría social, tentando a súa propia xustificación e tranquilidade,tende á susbscrición solidaria das teses do atacante.
En fin, hoxe vai un pouco farragosa (por densa) a historia. Condensala en pouco tempo foi o que me levou a facela así.

Ningún comentario: