20061005

'As avantaxes do nudismo saltan á vista' (Woody Allen)

Polo que parece a cita de Woody Allen é certa: é del e ademáis é comprobable, alomenos en certas circunstancias. Chamoume a atención que, ó tempo, poidera ser xeralizable a moitas outras situacións, parafraseando con substitución de nudismo por outras palabras.
Quen non o crea, pode probar con 'ría limpa' (en Ribadeo comprenderase perfectamente, o mesmo que en Bilbao, por poñer dous casos; e onde non se saiba que é unha ría, entenderase o que é a limpeza), 'conservar a natureza', (coido que asemade comprensible en todo o mundo) etc.
Non embargantes, ten unha parte negativa. Pode ser usada de xeito que a substitución se faga a gusto e creencia de persoas e non xeral. Así, pode haber quen a quera aplicar á 'As avantaxes da construcción saltan á vista' así, a secas, ou, do mesmo xeito, á 'industria'... e coido que hai unha diferenza grande entre o primeiro grupo de afirmacións e o segundo.
De feito, a mesma afirmación inicial de Woody Allen constitúe máis unha declaración graciosa, (mesmo machista, dirá algunha xente) que algo recoñecido universalmente, a pesares de que é comproblabe, xa digo, en certas circunstancias. E por diferenzas mesmo pequenas non é doado vivir todos igual ou mesmo en paz. A linguaxe ... (e os intereses, e ...)

Ningún comentario: