20061020

Sorpresa!

Pois si, resulta que tras a construción dun edificio na rúa Rosalía de Castro con piscina incluída por riba das sete plantas, agora é denegada outra licenza apra a construción, xusto fronte a el, de outro con características de altura semellantes, e 'porque afecta ó casco vello', cando está menos céntrico que o anterior (está da beira de fóra de Rosalía). Claro que por medio houbo un rexeitamento do PXOM en Santiago, e está preto de San Roque, que é algo así como un monumento (e por se fora pouco, agora ten os cocos para apuntalar a súa monumentalidade)
Eso di a prensa. E resulta que é no aparcamento 'acondicionado provisional' que xa comentara aquí sobre as contraprestacións que esixiría... Quedará sen contraprestacións? serán en outro concello? Ábrense interrogantes novos.
De calqeura xeito, a min chámame a atención que a nivel oficial se esteña comezando a actauar de xeito digamos preventivo, pois parece que o edificio estaba conforme co plan vixente na actualidade, o de 1977, pero o sentido común dalgunha autoridade como patrimonio deixou constancia da súa impronta, ó mesmo que apsou en Lugo recentemente coa sentencia en contra do concello pola instalación de locais (bares) en zona acústicamente contaminada, permitida polo plan (como se pretende en Ribadeo, feito o máis liberal posible) pero rexeitada polos xuíces.
Non queda tempo de falar da aposta de Castropolo polo turismo ecolóxico na ría de Ribadeo (cun centro de interpretación que non se vai a chamar precisamente 'ría de Ribadeo') o das aputas ecolóxicas dadas nas xornadas de medio ambiente, das que si é preciso falar outro día.
--
Retomo as citas de hai un ano con 'este concello que temos'. Un título suxestivo a día de hoxe.

Ningún comentario: