20060727

... e continuación de Mar por Medio en Ribadeo (2ª de hoxe)

Presentación da primeira charla de Mar por Medio 2006Na mesma charla que dicía antes falouse da multi identidade simultánea, un termo que oculta algo tan vello como as persoas: non temos unha soa faceta, e polo tanto posicionámonos fronte a diversos temas de xeito diferente, podendo incluír nas nosas preferencias varios ó tempo, aínda que poda haber un solapamento contraditorio entre eles. Por exemplo, non ten por que haber unha contradición entre a consideración dunha persoa como galego e, ó tempo, como cidadán do mundo, a pesares que son dúas inclusións que se solapan.
Houbo varios momentos en que pensei se a construción sociocultural é algo de todos ou da xente que ten poder. Cheguei á conclusión (que agora vexo lóxica totalmente) que se se fai deixación de cultura, entón será unha ou outra elite quen a constrúa á súa imaxe ou segundo os seus intereses.
Logo a charla deume pulo para pensar en que pode estar baseada unha marca 'Ribadeo'. Augas Santas, Hernán Naval, o Cantón dos Moreno, o Marqués de Sargadelos, as casas de indianos, o camiño de Santiago, os hórreos, ... sen esquecer os que agora mesmo estamos a facer o Ribadeo actual. Todo para rematar en que se temos 'marca' é para poñerlla a un 'produto', e aí, considerar Ribadeo como produto, pois vai ser que non.
Considerar cousas separadas como produto, eso xa pode ser outra cousa, pero antes do termo 'produto', deben ser identidade cultural, sen prefabricar. O dito, as xornadas (o pouco que vin delas) son diferentes. E bo, o diferente sempre da ideas.

Ningún comentario: