20060728

Cultura, obras, festas... en Ribadeo pobo e campo

un cocnerto RQR na praia dos Bloques ribadenseNon remataron aínda as xornadas mar por medio e xa están aí dúas actuacións musicais hoxe. Mañá, o festival de bandas e a festa do percebe en Rinlo. Na Xunta, concesión de cartos para os desaugües entre Rinlo e a EDAR de Vilaselán, que por certo debérase de completar (non está á altura de outras como a de Mondoñedo, por exemplo) En fin, en agosto, movemento en Ribadeo, como o amosa que o comercio ribadense vaia abrir os luns de agosto e a mañá de San Roque. Continuando co de onte, a marca de Ribadeo podería vir simbolizada por algo así como Ribadeoenvenda? ou Ribadeo é Jauja? Bo, din que é mellor rir que chorar.Pai e fillo subindo tranquilos Ribadeo arriba
As fotos, unha do festival RQR luns desta semana na praia dos Bloques e outra unha imaxe apacible do anoitecer ribadense: un pai e un fillo subindo por unha rúa, co edificio dos Moreno ó fondo.
Adxunto unha nota de prensa que rematan de recibir os medios hoxe mesmo:
--
Asociación de veciños O Tesón
Ribadeo
Nota de prensa 27/07/2006

A Asociación de Veciños O Tesón, á vista das sucesivas declaracións realizadas nas xornadas de patrimonio descalificando o urbanismo ribadense, á vista do desenvolvemento da tramitación ata o momento do plan xeral de ordenamento municipal e tamén da réplica da comisión de promotores insistindo en que deberan ter voz na redacción dos planes urbanos, considera oportuno declarar que están de acordo cos promotores en que os desastres urbanísticos se poderían evitar cunha correcta planificación e sobre todo un control municipal adecuado.
Nembargantes, non ven lugar á insistencia dos promotores para ter voz na redacción das planes urbanísticos, e menos por riba doutros sectores. Considérase que en tal caso, dito colectivo tería unha posición equivalente a ser xuíz e parte litigante nun xuízo.
O que si que está clara é a necesidade de que o Concello preste ouvidos ás indicacións de quenes van a sufrir ou disfrutar dos resultados, sexan viciños ou promotores, para logo levar a diante o deseño do plan e o seu posterior desenvolvemento. Neste sentido, temos que lembrar que a asociación de veciños O Tesón presentou alegacións o PXOM, nas que se indicaban diversos puntos débiles e inconsistencias, comezando porque non marcaba uns obxectivos de planificación e non definía que orientación de futuro se pretende para Ribadeo. Dende que foron presentadas, nada sabemos delas, aínda que outros colectivos se reuniron con posterioridade co alcalde para tratar temas relacionados, e mentras a mesa de asociacións (que tamén abordou o tema) leva sen ser recibida pola alcaldía dende antes do pleno de novembro pasado, a pesares de serlle lembrado ó alcalde repetidas voltas o compromiso que asumiu de recibir ós compoñentes da mesa cunha perioricidade de dous meses. Ademáis, a tramitación polo Concello doutras normas que inciden dalgún xeito no plan xeral, comezada con posterioridade ó envío do PXOM á Xunta pero tamén con atraso considerable respecto ós prazos a cumprir nesa tramitación, fan evidente que a redacción do mesmo PXOM non foi tan coidadosa como era necesario, e careceu da participación popular necesaria a hora de fixar as bases no período da sua elaboración.
Por último, respecto ás declaracións da comisión de promotores sobre 'que no ha habido, como tampoco hay ni habrá un solo caso de corrupción, ni siquiera indicios de ello', consideramos que é un desexo expresado en voz alta, desexo que compartimos pero que non abonda con expresalo, senón que hai que poñer os medios para que sexa realidade: que non haxa nestes momentos un caso xudicial aberto non implica que o urbanismo ribadense non teña pasado polos xulgados dun ou outro xeito.

Ningún comentario: