20060729

Algo de física: experiencias en Ribadeo

Onde se pode atopar eco en Ribadeo? Antes, o mellor sitio era Mirasol. Dende que se cubriu a zona norte, xa non. Pero se nos situamos no mirador cabo do faro da illa Pancha (ou na zona próxima, segundo o vento que haxa varía a zona idónea), entón poderemos obter unha resposta ós 2 s nas instalacións de Aromar. Os dous segundos saen de que ambos lugares atópanse aproximadamente á distancia que recorre o son no aire nun segundo.
Se se vai a esa zona pola noite, verase un espectáculo ó ver avanzar a proxección da luz do faro, por exemplo na costa cara á insua de Vilaselán. É curioso ver como avanza máisa apresa canto maís distante estea o sitio onde se proxecta a luz. Un fenómeno parello a escala moito maior fai que nalgunhas situacións pareza que a luz se propaga a unha velocidade maior que a chamada constante de propagación da luz no vacío, a máxima velocidade que se pode acadar.
Por que me poño agora con esto? Ben, comecei xa vai máis dunha hora e cambiei de actividade. Pero o caso é que son as dúas menos cuarto, rematan de romper o primeiro vaso da noite e por un sonómetro sen calibrar mido máis de 60dB (unidade que tamén entra no campo da física), é dicir, máis de 1000 veces a presión sonora que debería haber como límite máximo. Mentras, non vexo que o concello faga nada máis que tentar de marear a perdiz.
En fin, outra cousa máis que vin hoxe en Ribadeo relativa á física: os avións que pasaban hoxe deixaban pouca traza, unha traza pouco persistente. Iso é debido a que o ambiente estaba seco e polo tanto, en vez de condensarse a auga explusada polo funcionamento do reactor, o que facía era difundirse máis ata desaparecer o rastro. É dicir, a máis sequedade en altura, menor rastro por haber menor condensación.
Para rematar, o gráfico de mareas destes días previsto apra Ribadeo, obtido con wxtides, un programa gratuíto (licencia GNU, é dicir, algo así como 'fetén', libre, gratuíto e no que se pode argallar; pódese descargar en http://www.wxtide32.com/index.html) que da unha información abondo adecuada. A observar que no pantallazo, a hora é a hora legal española -horario de verán, e pódese usar en linux (Xtide) ou windows (o que aparece na imaxe neste caso), e como non se ve moi ben, que as bandas oscuras é a noite e as brancas, o día; as horas están marcadas de 0 a 23 e o centro do gráfico é esta noite.
... continuará.

2 comentarios:

jmrd_ribadeo dixo...

Esperar que o concello actual faiga algo por correxir os decibelios é de ilusos. Seguirá por este camiño que é o de dar a sensación de que se move, pero sin facer nada. E mentras, os meses pasan,e achégase o final da lexislatura. Unha política que lle pode dar bo resultado.

Anónimo dixo...

en 8 anos os anteriores tampouco fixeron nada de nada. supoño que é un tema de dificil resolucion porque tamen entra a educacion da xente