20060507

Unha queixa e un exercicio de estilo


Comezo a escribir cando os bares aínda están cerrados na zona pero os borrachos continúan a subir: son fáciles de distinguir.
Primeiro, a queixa: trátase de urbanismo, pois ontes queixáronseme de que a casa que aparece na foto vai ser botada abaixo por unha nova rúa no PXOM. Eu, nin idea, e menos co plan na Xunta; non embargantes aí van os datos. Parece que a casa é de indianos, construída vai 65 por un retornado de Cuba, e que poderia salvarse cunha pequena curva na rúa. Coñezo só a opinión dunha parte, e por eso queda así a cousa; a foto testemuña, no 23 da Lodeira, as súas posibilidades, pero quedan os planos, e é evidente que non é unha potente urbanización reclamando os seus dereitos. Sinxelamente, a ter en conta.
En canto ó exercicio, o poñer 'de estilo' é un pouco presuntuoso, pero non atopei un xeito sinxelo de dicilo. Trátase de comentar o aparecido onte la prensa sobre a reunión pubeiros-CCA-Alcalde, pero por separado en relación cos dous medios escritos que presentan versións diferentes do mesmo feito. Teño claro que o caso é o feito, e é comentable aínda se máis nova que o saber que sucedeu. De calquera xeito, debido a diferencia de versións, escribín dous textos separados, tentando de facelos totalmente independentes, pero que á fi, resultan complementarios. Aí van:
v.1.

O PSOE, brazo político dos pubeiros?

Tal parece que ocorre se se lee a prensa do sábado 6 de maio. E se non, algunhas frases:

O alcalde “convocará a los vecinos que hayan presentado alguna denuncia o queja por el ruido nocturno y a los hosteleros”. Eso si, despois de reunirse cos pubeiros (que non son todos os hostaleiros) varias veces, darlles a coñecer previamente a normativa que se pretende, etc, mentras os afectados polo ruído non temos informacion de ningún tipo.

Asistirán “responsables del Centro Comercial Abierto”, que tamén levan participado en xuntanzas anteriores e que pediron a ampliación de horario nouturno (en outro momento falarei de que están a perxudicar intereses de comerciantes nas zonas acústicamente contaminadas) despois de plantexarse eles como mediadores... vaia mediación!

O alcalde, polo que parece, dixo: “Imos aplicar a lei, pero nos pontos que a normativa autonómica nos permita ser máis benignos serémolo”. Naturalmente, polo contexto, benévolos coa producción de ruídos e demáis. Se xa está esto claro, para que convocar unha nova xuntanza?

Outra: “Y como muestra de buena voluntad, según dijo Pérez Vacas, en aquellos puntos en los que la actual ordenanza de medio ambiente sea más exigente que la autonómica, se aplicará esta segunda” Por se non quedaba claro antes, ou coa 'aplicación' da actual normativa... E se hai dúbida de cal é máis beneficiosa? Non queda claro, pero a este paso o máis doado dada esa mentalidade que se expresa será non aplicar ningunha normativa, ó fin a lei da selva aplícase cando non hai outra.

Aínda queda: “El alcalde también anunció ayer que ha informado favorablemente a la Xunta la petición tramitada por el CCA de que el horario de cierre de los establecimientos se amplíe una hora más”. É dicir, xa informou, sen consultar ós veciños, claro.

Ó mellor estou a equivocarme e o motivo da xuntanza non é certificar algo xa decidido, senón sinxelamente cobrar unha dieta máis por xuntanza ou saír na prensa como mediador e 'home bó'.

v.2.

O Concello quere

Polo que parece, desta vai: o Concello quere xuntar ós afectados polo ruído cos pubeiros. Atopamos unha pequena anomalía na nova: que pinta o CCA? é só para desequilibrar a reunión? Porque o CCA (en realidade, ACISA), que eu saiba, agrupa a todos os empresarios ribadenses, ou eso pretende, e no conxunto están incluídos aqueles que por estár na zona amanecen algunha mañás con vomitons diante da porta dos seus locais, por poñer un exemplo, pero, en contradicción con cousas como o anterior, pideu xa unha ampliación de horario para o verán. Nembargantes, a xente que sufre polo ruído e aínda non demandou por escrito, non srá contemplada, nin tampouco a asociación que pideu no Concello pola súa propia conta, separadamente da recollida de sinaturas, a declaración de zonas acústicamente contaminadas.

Estou tentado a copiar aquí o que xa dixen sobre unha xuntanza como a proposta (está no blog, pouco despois da primeira xuntanza dos pubeiros, e ten plena vixencia) , pero sigo.

Di o alcalde que está aberto a calquera dentro da legalidade vixente, e que xa se llo fixo saber ós implicados que así era. A conclusión é sinxela: non debo ser considerado implicado. E esa era só a primeira das conclusións, pero non a única. Pois está claro que despois das novas de prensa, a non recepción dos sufridores previa á que se prevé, etc, eso de apertura parece unilateral, non para todos os lados...

Di que quere facer compaginar a nova ordenanza co establecido coa normativa autonómica. Xa estaba compaginado, como calquera que saiba do tema pode observar. Outra cousa é que quera aplicar aquelo de 'quen fixo a lei fixo a trampa' para coñecer el as trampas a aplicar, sen molestarse en coñecer as trampas que xa hai ata o momento e que nunca quixo saber porque nunca lle fixo falta, ó non aplicar a normativa. Por certo,que di que non a aplica e non pasa nada... Se non a aplicara en favor dos sufridores, facendo un exercicio de imaxinación da que seguro que xa estaba no cárcere ou en vías.

Espera a boa disposición de tódalas partes, sentatez, ... pois como espere que sigamos o seu exemplo, paréceme a min que sería mellor non convocar unha xuntanza, mentras ten sen recibir á Mesa de asociacións de Ribadeo dende hai seis meses (polo momento) despois de aceptar reunirse de cada dous e ser lembrada e solicitada a reunión varias veces, para o que servía tamén facer unha variación da data sobre o establecido: o xoves anterior a cada pleno bimestral ordinario.

Se o que se quere é presentarse de cara á galería, xa ten os titulares. Agora, que se poña a traballar. Eso querémolo todos.

Ningún comentario: