20060512

Ontes, tampouco puido ser

Estoume a referir no título á Mesa de asociacións e a súa xuntanza co Alcalde. Por terceiro bimestre consecutivo, o alcalde non contestou. Esta volta, igual que en marzo, envióuselle unha carta para recordatorio. Esta volta, especificando que se non podía, que avisara con antelación para tela antes. Resposta? Non, sen resposta. En chamada o mesmo día, comisión de goberno. Punto. Pero continuará.
Hoxe, cultura. Dicir que pasa a cultura por Ribadeo ou a Mariña resulta raro. Nembargantes, este paso é o que se pretende coa celebración do 'correlingua' ou 'a cultura circula'. No caso do 'correlingua', xutnanza de escoalres e camiñata pequena, este ano en Mondoñedo, en prol de lembrar que temos unha lingua en perigo. No da cultura circula, actividades diversas en dou spuntos, Vilaselán e o Parque de San Francisco. Neste último, un camión con programas libres pode permitir a quen queira achegarse ver que é eso dos programas non propietarios, o linux, o open office, etc. A realidade: a maioría de xente, cativos xogando. Un tirar unha morea de cartos en nada. Non embargantes, é posible usalo de xeito adecuado, como puiden comprobar ontes. Se tes un mínimo de interese polo uso da informática, achégate e pregunta, non te fíes de ver cativos á entrada xogando. Horario: de 12 a 2 e de 4 a 10, hoxe e mañá tamén.
aínda colea a xuntanza do outro día no concello sobre ruídos. Unha nova de hoxe di que as xuntanzas futuras terán unha perioricidade mensual, e quedo a cuadros. En ningún momento se quedou neso. Claro que, como dixen, non hai acta nin a haberá, polo que...
Ó final do día de ontes o blog sobrepasou as 1400 visitas en 4 semanas. Non ten moita importancia, pero para min é simbólico. Significa 350 visitas por semana, é dicir, sobrepasar (coido) a metade da distribución de La Comarca. Se se ten en conta as características dun blog (curto, neste caso entradas diarias, lectores que en xeral son asiduos ou entran a procurar algo concreto, maior vitalidade de comunicación, etc) e da Comarca (semanal, con artigos a seleccionar para a súa lectura, outros que se repiten do diario, lectores con suscripción caiga o que caiga, etc) eso significa que este blog vai tendo a súa importancia relativa no día a día de Ribadeo. Por suposto, gracias os lectores. esteñan ou non de acordo co que escribo.

Ningún comentario: