20060525

Algo se move en Ribadeo

Eso parece. Parece que unha obra que se estaba proseguindo dende hai un ano despois de ser parada (¿pódese dicir que se lle estaba a deixar proseguir?) foi precintada. Significa eso o alto ás normas non cumpridas? Significa que se vai facer caso das sentencias? Verase na próxima tempada, pero o caso é que é un paso nesa dirección, por tardío que se poda considerar. E por forzado, que polas novas da prensa parece que si o é. Asemade, ó mellor tamén é un paso a un enfrotnamento maior no pobo para pode retomar unha posición máis adecuada. Cando hai xente que se colle privilexios, sempre é complicado recortarllos posterioremtente, entre outras cousas, porque se parte de que esos privilexios implican un maior poder relativo de quen os ten. Por eso hai que coller os problemas a tempo antes de deixalos avanzar: despois é máis difícil.
Debe ser a acumulación de problemas o que obriga a tomar decisións. Parece qeu xa está lista ou case a primeira redacción de proxecto de Pescanova en Piñeira. Non o entendo. Non había sitio noutro lado para a factoría de Meirengos e ven outra, maior, e inmediatamente hai sitio en Piñeira. Ten que ver co custe dos terreos? Está visto que pensar moito sobre un tema pode non ser considerado convinte para a saúde: pode rematar un máis perdido que ó principio, con máis preguntas, con máis traballo, e hai que loitar por vivir antes de preguntarse polo futuro... o de todos.
En O Tesón estamos esperando por escrito a contestación a dúas preguntas que se fixeron no último pleno porque non entendemos (si, eso, entendemos) as respostas. E teñen relación co tema das obras. Aí van: Ante a construcción dunha urbanización entre o camiño do cemiterio, estrada nacional e colindante co camiño que comunica ambos na zona da Vila Vella, solicitamos coñecer se as obras e edificios se están a facer gardando as distancias propias ó centro do camiño, como é norma xeral, e cáles son esas distancias. Ante as obras efectuadas en Cabanela, sen modificacións chamativas sobre o que xa había e estaba a ser nulamente usado, solicitamos saber que fin proseguiron ditas obras e a súa financiación. A ver se as entendemos cando teñamos a respsota con máis calma.
Mentras, outro día con sol, prosegue a Mostra da FP, está ás portas o Bispo Santo en Foz (o non enterarme antes xa me está a traer problemas en troques de poder aproveitar unha festa) e a vida segue.

Ningún comentario: