20060418

Tráfico recoñece e o Ministerio tamén

Di a prensa que tráfico recoñece retencións históricas na costa esta Semana Santa. Como que o tráfico aumenta, e a capacidade das carreteras non. Mási ben diminúe, se contamos que cada vez se constrúe máis, co que novos tramos pasan a zona urbana, outros a carril de aceleración para desvíos, etc. Ó mesmo tempo, a semana pasada, o Ministerio tamén recoñece que se retrasa a autovía unha volta máis, o mesmo que a circunvalación ribadense, que calquera pode ver que está parada. Aínda me lembro cando un locutor afincado fóra repetía día tras día o inconvinte da obra da carretera N634. É dicir, voltamos ás andadas.
Mentras, un título dun libro: 'Nacidos para comprar'. Nados para mercar: eso é o que se pretende agora, pensando en consumidores, non en cidadáns e moito menos, en persoas. É longo para sacar as consecuencias agora e aquí, pero o libro existe e a realidade que representa, tamén. E está claro que a idade máis vulnerable de calquera persoa é a da súa formación, e máis de tres horas diarias de tele de media, con preponderacia de anuncios e series de tres ó cuarto, pais moi ocupados como par atender ós fillos e comunicación verbal diminuída fortemente non auguran un panorama boiante para a sociedade do futuro. E repito, só é un comentario escaso.

Ningún comentario: