20060430

O turismo de ruído e alcohol non aparece na lista.

A pasada semana foi de celebracións e declaracións en Ribadeo. Nembargantes coido que os concellos estaban esperando secretamente para un estudo sobre o turismo na zona lles axudar a potenciar económicamente ós seus municipios. As conclusións feitas públicas polo Conselleiro de industria son abondo craras. sinálanse no sondeo, segundo a prensa, que o desenvolvemento turístico da Mariña (parece que para estas cousas son un pouco máis cabales e esquécense do enxendro das tres Mariñas) debe basarse, en orde de maior a menor importancia, no turismo rural e de natureza, gastronómico e cultural, náutico, de sol e praia e relixioso. O turismo de ruído non é nomeado na lista, así como tampouco o do alcohol, ambos potenciados direita ou indireitamente en algúns lugares como Ribadeo. O mini estudo realizado por min xa vai anos amosando que o ruído non era productivo vése confirmado unha e outra vez, pero parece que non se quere entender polos intereses que xa hai en xogo.
Natralmente, non é a única conclusión á que chega o estudo: tamé faltan infraestructruas, como as de comunicacións, ou reequilibrar unha escora turística forte cara ó turismo de calidade (vamos, ese que deixa máis cartos e contamina menos). Queda moito por facer. Esperemos que non se faga a costa dos que vivimos aquí e non temos negocio, incluídos veciños e medio ambiente.
É dicir, o estudo non me deixou comentar nin a inauguración do ximnasio na piscina municipal, nin a estrea (perdón, 'probas de funcionamento', que hai que saír varias veces nos papeis co mesmo tema) dos contedores soterrados e separados por tipos de lixo , nin a proposición (honesta, supoñemos) á rúa Doutor Moreda como peonil ou semi, ou a apertura de liñas de axuda para a terceira idade. O certo é que a comarca, e Ribadeo, móvese. Xa teño expresado as miñas dúbidas de se é un movemento en vacío ou aínda contraproducente ou non. Prego porque alomenos unha parte importante dese movemento non sexa en vacío nin contraproducente. E tento aportar o meu grauiño de area para que así xea.

Ningún comentario: