20191121

Nota de prensa Asoc. pro Maiores José María Rodríguez


Asociación pro maiores José Mª Rodríguez

Nota de prensa

Ribadeo, 20191120Como no seu momento fora anunciado pola Plataforma pro Residencia de Ribadeo, pouco a pouco estanse a dar os pasos para a posta en marcha da Asociación pro maiores José Mª Rodríguez.
Nestes momentos, entendemos que só falta un pequeno detalle administrativo para culminar a legalización, polo que, tras ter un primeiro encontro con interesados e outras xestións, convocamos unha nova xuntanza para a partir dela comezar as inscricións e o funcionamento da asociación.
Dita asamblea terá lugar no antigo lavadoiro da r/Fornos de Ribadeo o sábado 30 de novembro a partir das 20:00 horas. Á mesma está convidada tanto toda persoa que teña algún familiar na residencia como calqueira outra persoa ou asociación interesada en colaborar para que os nosos maiores teñan a mellor calidade de vida.
 Anterior:

Ningún comentario: