20191029

Rueiro ribadense. De Porcillán ás catro calles

As novas placas de Sargadelos dan moito xogo. Na subida por Antonio Otero dende que se sae de Porcillán ata chegar á zona das catro calles, aparecen uns cantos abondo ilustrativos.
O mapa centrado na subida:
No comezo da rúa da muralla (é dicir, subindo á dereita) está o rótulo da antiga porta de Santo Domingo.
E xa en plena costa, á esquerda, aparece a casa Bengoechea:
Poucas desviacións hai na zona máis inclinada, polo que, despois de pasar a das escaleiras de Bengoechea, o seguinte rótulo é o que corresponde á antiga escola de náutica:
Dende a súa port de arco pode verse xa a entrada á travesía Fernando II o Santo e un grafitti poucas casas máis arriba, á altura dos tellados.
Pola travesía de Fernando III...
... chégase á praza dos catro canos:
Alí atopamos unha nova historia, o antigo cárcere.
Un pouco mái arriba, atopamos un escudo, xa no cruce que da comezo á rúa Viejo Pancho:
E no cruce, os letreiros de Antonio Otero,
Enxeñeiro Schulz
E Viejo Pâncho.
Seguindo pro Viejo Pancho arriba, chegamos á praciña de álvarez Miranda:
E, pouco máis arriba, o letreiro da existencia pasada da Porta da Auga debaixo do cartel conmemorativo da casa do Viejo Pancho:
O último cartel antes de chegar a Ubaldo Pasarón y Lastra é o da costiña do Pai Sarmiento:
Un paseo con historia contada a través de Sargadelos.

Ningún comentario: