20191004

As obras do campo de fútbol


Obras no campo de fútbol, onte.
As obras do campo de fútbol xa van mediadas. Non sei se quedan lonxe os días da petición e a polémica (parece un deporte local) tras os sucesivos encharcamentos do Pepe Barrera. Quedan abaixo unha entrada e dúas notas de prensa con boa cara no camiño até hoxe, a pesares das discusións no último pleno pola rebaixa da axuda da Xunta de 46 000 a 41 000 €.
21/1: pleno con inclusión dunha partida para o Pepe Barrera
17/7: obras no campo de fútbol
27/8: obras no Pepe Barrera

Ningún comentario: