20180316

Xogando ó despiste co Fiouco

A néboa do Fiouco é natural. O que pase unha estrada da categoría da A-8 por alí, aumentando case 200 m a altura da anterior estrada pola Xesta e pasándoa a unha zona con máis néboa, unha decisión 'meditada'.
Despois veu a vontade de 'solucionalo'. E nesas estamos. Pero parece que a 'primeira fase', na procura de sistemas que eviten a néboa non deu moitas ideas, e pasouse a outra fase. Só 7 000 000 € máis a gastar.


Ningún comentario: