20180227

Trasvase de poboación

Do interior á costa. De Mondoñedo a Ribadeo. Negocios que se veñen, e con eles, actividade e poboación. Pasou coa Alianza, pastelería que veu tomar o testigo da antiga Eijo. E agora o Montero. Non son casos iguais, pero tampouco neste caso é unha sucursal que dependa da 'casa central' en Mondoñedo, senón un negocio independente, como traía o xornal hai un par de días.
Propaganda aparte, a variación demográfica que está a vivir Galicia ten diverxencias abondo profundas entre diferentes lugares. Comparando Ribadeo e Mondoñedo, pode verse embaixo a evolución dende hai 35 anos, lonxe xa do esplendor mindoniense, capital de provincia no su tempo, a perda da metade da súa poboación neses anos. Algo que da que pensar en varias liñas. Unha, o por que o balanzo de poboacións a tan pouca distancia. Outra, o sentido do aumento continuado de poboación. Outra, o mantemento dunha sociedade cunha distribución de poboación avellentada. E máis...

Ningún comentario: