20170315

Destruíndo patrimonio no 2001, en Ribadeo

    A destrución de patrimonio non é cousa de agora. En particular, en Ribadeo. Remato de atopar un artigo vello, do blog 'Destrucción do Patrimonio en Galicia dende o 2000 ata o 2003' referido a obras no 2001, que lembra unha historia que non se subsanou. Deixo unha adaptación ó galego, acompañada da foto anterior, no dominio público:
"Un paseo marítimo de Ribadeo invade unha zona protexida.
As obras do proxecto de recuperación da beira litoral das praias de Rocas e Cabalar, en Ribadeo, xa iniciadas, invaden un xacemento arqueolóxico catalogado -recoñecido pola Xunta no seu inventario como Torre Vella-, sen que de xeito previo se teña solicitado autorización a Patrimonio.
Precisamente onte a Consellería de Cultura recibiu unha denuncia ó respecto dun particular e, acto seguido, remitiu un escrito ó Concello de Ribadeo solicitándolle que de forma urxente lle envíe toda a documentación que ten ó respecto, para decidir qué medidas adoptar. Como consecuencia das obras, botouse abaixo a antiga caseta de carabineiros de Illa Pancha [na foto] e removeuse o terreo nas inmediacións da praia de Rocas Blancas. Esta caseta atópase ubicada sobre a Torre Vella, un xacemento arqueolóxico catalogado. Era o antigo faro de Ribadeo, e data do século XVI, aínda que ata o século XVIII non hai testemuñas documentais. Así, se sabe que no 1725 parte do edificio estaba derruído, e que no 1745 ordeouse a súa reconstrución. A o parecer, tratábase dun faro e de garitas, que tiña canóns para defender a entrada da ría. No 1813 xa estaba totalmente derruído e no 1885 iniciouse a construción do faro de Illa Pancha. Nun xacemento catalogado, como é o caso, non se poden facer obras a menos de 200 metros sen permiso de Patrimonio. Ademáis, o habitual é que se encargue a un arqueólogo que as supervise."
--
    O artigo, de 2008, refería a outro de La Voz de Galicia de anos antes (28/6/2001). O blog deixou de ter edicións a partir de abril de 2008. A data da construción do faro está mal: as obras sábese que foron subastadas no 1857.

Ningún comentario: