20160808

Hai 8 anos: Nota de prensa do BNG sobre o Porto

A comparar coa actualidade. Publicado en https://prensa-ribadeo.blogspot.com.es/2008/08/nota-prensa-bng-20080808-sobre-o-porto.html
"POLA MANTEMENTO E AUMENTO DA ACTIVIDADE DO PORTO
SEN AGRESIÓNS Á RÍA DE RIBADEORibadeo naceu arredor dun porto nunha das beiras dunha ría que posibilitou ese porto natural. A día de hoxe ambos seguen a ser de grandísima importancia, nunha vila con eminente vocación comercial e de servizos. Non podemos prescindir de ningún dos dous, e o incremento da actividade portuaria debe respectar a Ría de Ribadeo.

Desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que é posíbel manter e aumentar a actividade do porto comercial sen que iso supoña un atentado ao contorno natural e urbanístico. Neste momento o noso porto aínda pode incrementar o tráfico portuario, e se Portos de Galiza tivese verdadeiro interese dragaría a canle para permitir a entrada a barcos de máis calado.

Cremos que o Porto de Ribadeo é o máis axeitado para a carga de pasta de papel procedente da papeleira de Navia, aínda tendo en conta o futuro incremento de produción: é un porto limpo, está a pouca distancia e as tarifas son menores. Portos de Galiza debería preocuparse de sacar partido a todas as potencialidades que ofrece, en vez de promover os intereses dunha empresa particular que propón instalar unha nave que ocuparía unha superficie da ría equivalente á dun campo de fútbol, e cunha altura semellante á dun edificio de 8 andares. Quen vai crer que isto non ten impacto sobre a ría? Ou pensan en Portos de Galiza que a cuestión está só en disimulalo á vista?

O Bloque Nacionalista Galego de Ribadeo chama aos veciños e veciñas de Ribadeo a manifestarse contra o intento de levantar esta nave no porto e en favor dun desenvolvemento sostíbel e respectuoso co noso contorno natural e urbano.

Ribadeo, 8 de agosto de 2008"

Ningún comentario: