20160519

NOTA INFORMATIVA DA PLATAFORMA POLA DEFENSA DA RIA SOBRE A RESERVA DA BIOSFERA

   O pasado venres, 13 de Maio, celebrouse en Castropol unha xuntanza sectorial do Foro de participación Social da Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras de Buron, ca participación entre outros colectivos dunha representación da Plataforma. O obxectivo desta xuntanza era o debate do Plan de Acción, se ben se trataron moitos temas colaterais que non son doados de resumir agora. A Plataforma prantexou a necesidade de iniciar a curto prazo un estudo polo miudo dos verquidos incidentes en toda a conca do Eo que, obviamente,veñen afectar dun xeito ou outro á Ria de Ribadeo.
   No momento actual estase redactando o documento saido das xuntanzas sectoriais que, en principio será publicado nos boletíns oficiais galego e asturiano o 25 de Maio para ser sometido a un periodo de exposición pública e posteriormente pasar á aprobación definitiva.
   O que pretendemos suliñar no momento actual e que tódalas asociacions interesadas polos temas ambientais – entendidos en senso moi amplo - poden participar nesta fase do proceso e presentar alegacións ou propostas que deben ser atendidas e respostadas pola equipa redactora do plan.
   Pola nosa banda ofrecémonos a facilitar información, contactos e mesmo participar en grupos de traballo relacionados os temas devanditos.
   Para ponerse en contacto connosco temos o móvil 669752495, email elombardero@hotmail.com.
   Plataforma pola Defensa da Ria de Ribadeo
---
Algunhas entradas anteriores relacionadas coa reserva da Biosfera (as últimas en data):
20160426
20160416
20160216
20160123
20160119
20141007
20140401

Ningún comentario: