20160313

Nota de prensa e borrador de acta da asemblea de O Tesón de sábado 20160312

A AVV O Tesón está de cambios. Quedou claro en anteriores comunicados, nos que se foi contando a historia próxima inmediata, e tamén dilucidadno a historia próxima por vir da asociación veciñal.
Hoxe, unha nota de prensa e o borrador da acta saíron á luz no seu blog. Preséntoas nesa orde:
Logotipo de O Tesón


Nota de Prensa
Conforme ó previsto, a AVV O Tesón realizou varias asembleas onte, sábado.
A primeira asemblea, ordinaria, desenvolveuse coa expoisción das contas e actividades do pasado ano, incluíndo a resposta que o concello deu ó escrito de 28 de decembro pedindo información sobre a illa Pancha, as actividades culturales como o ciclo de primavera ou a viaxe social a Burela e San Cibrao.
Suspendeuse logo a asemblea para pasar á convocada asemblea extraordinaria para renovación da directiva. Non houbo unha proposta para unha nova directiva, co que se suspendeu definitivamente a asemblea ordinaria e pasou a asemblea extraordinaria de suspensión de actividades.
Como quedou dito en diversas circunstancias, tentouse preservar a posibilidade de que no futuro alguén poda reavivar O Tesón, mais quedou xa previsto un desmantelamento ordenado, que unha comisión formada por Pancho Campos, Rocío Botana, José Ángel Salvatierra e Antonio Gregorio levará a cabo antes de fin de ano de non haber novidades. Entre as funcións desta comisión están o reparto dos bens da sociedade e a atención ás posibles propostas para que a sociedade poda seguir a funcionar no futuro, no que sería xa unha segunda época. Tamén está prevista a publicación da historia resumida de O Tesón,
Tanto dende a directiva saínte como dende a comisión formada temos claro que a asociación é de todos, de toda a sociedade, non só dos asociados, e a todos incumbe a participación, incluída a xestión dos bens comúns, mesmo inmateriais, como é o caso. Por iso, aínda nestes momentos que desexaríamos non estar pasando, poñemos a O Tesón ó servicio da sociedade, de Ribadeo.

- - -
Borrador de acta

Asemblea Xeral ordinaria e sucesivas da Asociación de Veciños O Tesón
Salón de actos da Casa do Mar, 20160312, 20:00, con asistencia de 6 socios e unha persoa invitada.

Estando previsto segundo convocatoria varias asembleas sucesivas, a tenor do desenvolvemento da asemblea ordinaria, deu en primeiro lugar comezo a asemblea extraordinaria
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
Explícase que a acta anterior corresponde á asamblea de 11 de outubro de 2014, por non terse celebrado a asemblea convocada para 10 de outubro de 2015 por falta de asistentes. Dáse lectura á acta correspondente e é aprobada por unanimidade.
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
Foi presentado o desenvolvemento de actividades culturales, como as xornadas de primavera, sociais como a viaxe a Burela e San Cibrao, e xerais, mesmo a última, coa resposta do concello ó escrito sobre a illa Pancha e o informe emitido polo concello ó Ministerio de Fomento, recibido esta mesma semana.
Despois foron lidas as contas correspondentes ó ano pasado e a 2014, que en resume quedaron:
Saldo a 31/12/13: 6585,79
Entradas 2014: 1220
Saídas 2014: 2116,48
Saldo a 31/12/14: 5689,31
Entradas 2015: 1240
Saídas 2015: 415,33
Saldo a 31/12/2015: 6521,98 €
En relación ás contas, coméntase que non se pasou ó cobro os recibos pola situación na que se atopa a asociación. Asemade, que hai pequenos pagos por realizar, correspondentes ó envío das cartas desta asemblea.
A memoria e as contas son aprobados por unanimidade.
Conforme ó previsto, suspéndese temporalmente a asemblea.
-
Asemblea Extraordinaria de lección de nova directiva
Punto único: 1.Presentación de candidaturas e elección se procede de nova candidaturas
Exponse a situación e o motivo de que Elvira Posada estea na sala, como parte dun intento externo por axudar á asociación, tentando por todos os medios posibles a continuidade. Despois de diversas deliberacións entre os presentes, e ó non haber posibilidade de nova directiva nesta asemblea, pásase a Asemblea extraordinaria prevista na convocatoria, suspendendo de xeito definitivo a asemblea ordinaria.
-
Asemblea extraordinaria de supensión de actividades
Punto único: 1.Organización da suspensión de actividades
Pásase revista ó punto 37 dos estatutos, especificando que a proposta non é disolver a asociación de xeito inmediato, polo que non é aplicable, senón a suspensión de actividades, para o que debera tomarse como referencia. A pretensión é apurar ó máximo a posibilidade de recoller o testigo da asociación, polo que si se propón crear unha comisión. Asemade, pásase revista ás cousas que se estima se deben facer, como a distribución dos activos da asociación. A proposta é que, unha vez pagados os pequenos restos que quedan sen aboar, se retire unha cantidade para facer unha publicación cunha historia sucinta desta primeira época da asociación, e doar o resto. En canto ás diversas publicacións, repartilos, preferentemente ós autores. A máis, a asociación dispón dun armario metálico, que, de non ser reclamado por ninguén, quedaría no mesmo lugar que agora, en casa de Rocío Botana, onde está acubillando diverso material.
Trátase do fondo legal da situación, entendendo por este motivo que a comisión designada debe ter un límite temporal, en contra da proposta inicial.
A comisión queda formada polo actual presidente Pancho Campos, a tesoureira Rocío Botana, o secretario Antonio Gregorio e José Ángel Salvatierra, socio de número, coas misións propostas de facilitar a publicación da historia da asociación e distribución de activos, rematando a disolución en caso de que non haxa unha proposta para a súa reactivación antes de fin de ano, ou promovendo a súa reactivación mediante asamblea en caso contrario.
Ás 21:00 dáse por concluída a Asemblea.

1 comentario:

agremon dixo...

Deixo aquí a ligazón a un comentario de José Alonso en La Voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/ribadeo/2016/03/17/adios-pedazo-historia-ribadeo/00031458215161691549791.htm
Adiós a un pedazo de historia de Ribadeo - José Alonso
Se cumplió lo esperado. Se certificó que nadie, ninguno del centenar de socios con que cuenta, están dispuestos a seguir al frente de la asociación de vecinos O Tesón de Ribadeo. Su desaparición se certificará a finales de año, en silencio, si en estos meses no aparece alguien que quiera coger el timón, algo visto lo visto harto improbable. Una comisión, integrada por Pancho Campos, Rocío Botana, José Ángel Salvatierra y Antonio Gregorio se encargará de su «desmantelamento ordeado», incluyendo el reparto de los bienes de la sociedad, que cerró 2015 con un saldo de 6.521 euros. Afrontados los pagos pendientes y apartada una pequeña cantidad para una publicación que recopile la actividad de O Tesón de estos años, el resto se donará.

O Tesón tuvo una razón de nacer y de ser y ahora una de morir: la apatía de los socios, entre los cuales me incluyo. Porque si O Tesón ha llegado a tener un nombre, a ocupar una parte de la historia del Ribadeo de los últimos años, no ha sido por nosotros, los socios, sino por un puñado de directivos que pusieron todo de su parte para mantener vivo el asociacionismo vecinal ribadense. En los últimos meses clamaron en el desierto buscando un relevo que no llegó, una llamada que probablemente tenía más de deseo de que los socios, los ribadenses, se implicasen, que de abandonar el barco. Pero ni así. Pagamos las cuotas, pero no nos mojamos.

No por ello tenemos que dramatizar ni flagelarnos. Los tiempos han cambiado e Internet ha irrumpido con estrépito en las relaciones sociales y también en el asociacionismo. Amigos en la red, me gusta, firmas a golpe de clik... apariencia, postureo, anonimato, palabrería, ruido, nada.

O Tesón ha tenido un papel relevante en cuestiones como la residencia de ancianos; la demanda del juzgado de instrucción (promovió una recogida de firmas reuniendo 1.376), la defensa del topónimo Ría de Ribadeo (presentó demandas por ello), promoviendo la participación ciudadana en el Concello, presentando preguntas periódicas al alcalde, en la reposición de las vidrieras del cementerio, la divulgación del castro das Grovas, la defensa de la ría, contra la contaminación acústica... además de organizar actos públicos, foros y promover publicaciones. ¿Sobraba O Tesón? Sin duda que no. ¿Se le echará de menos? El tiempo lo dirá, pero su disolución es una lástima.

El hecho es que a la última asamblea asistieron 6 socios. Y ello después de mandar cartas a cada domicilio de los socios. La sentencia es clara, rotunda, estrepitosa.

Algo pasa ¿en Ribadeo? e induce a la reflexión, porque hasta la asociación de comerciantes tuvo que recurrir a formar una directiva con miembros de la anterior, al no haber otra candidatura.