20160302

Nota de prensa de O Tesón: asemblea e cese de actividades


Nota de Prensa
20160302
Conforme ó previsto, a AVV O Tesón enfronta o sábado 12 de marzo unha xuntanza crucial para o seu futuro. Polo momento, a pesar dos avisos e esforzo da actual dirección, non hai recambio, polo que, de non haber sorpresas de última hora, a asociación vese abocada a unha suspensión de actividades de xeito definitivo.
Tentarase conservar a posibilidade de que no futuro alguén poda reavivar O Tesón, mais hai xa previsto un desmantelamento ordenado, ó tempo que a asociación non puxo en marcha novos planes dende as últimas actividades a mediados do ano pasado.
Dende a directiva, seguimos a pensar que O Tesón cumpriu unha función importante en Ribadeo dende o seu nacemento ata a actualidade, mais tamén que toda sociedade necesita renovarse para non irse separando das persoas que representa e defende e converterse en algo vertical. E estimamos que o ciclo correspondente a actual directiva xa hai tempo que cumpriu. Defendemos que a asociación é de todos, de toda a sociedade, non só dos asociados, e a todos incumbe a participación, incluída a xestión dos bens comúns, mesmo inmateriais, como é o caso. Por iso, unha vez máis, poñemos a O Tesón ó servicio da sociedade, de Ribadeo.
 Contido da convocatoria de asemblea:

Pola presente, convócase a tódolos socios de O Tesón ás asambleas xerais que terán lugar no salón de actos da Casa do Mar o día 12 de marzo, sábado, comezando ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que é previsible que non se fará por falta de quorum) coa asemblea ordinaria e continuando sen corte coas sucesivas:
I.Asemblea ordinaria:
1.Lectura e aprobación se procede, da acta anterior
2.Presentación, e aprobación se procede, de contas e memoria de actividades
Un vez votado, suspenderase a asemblea pasando á seguinte
II.Asemblea extraordinaria:
Presentación de candidaturas e elección se procede de nova directiva
III.En caso de presentarse e ser elixida unha nova directiva na asemblea extraordinaria, retomarase a asemblea ordinaria; en caso contrario, realizarase unha asemblea extraordinaria para a suspensión de actividades.
III.a.Continuación da asemblea ordinaria cos seguintes puntos:
3.Proposta de programa e orzamento e aprobación, se procede
4.Rogos e preguntas
III.b.Asemblea extraordinaria
Punto único: Organización da suspensión de actividades.
En Ribadeo, a 26 de febreiro de 2016

Ningún comentario: