20141230

Publicación do PXOM


Non atopei a ligazón directa na web do concello. Vai aquí:
LUNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2014
Nº 297
CONCELLOS
RIBADEO
Anuncio
Tendo en conta a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadeo mediante ORDE do 14 de novembro de 2014 da CMATI, DOG num 230 do 1 de decembro de 2014 e de conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, o concello procede á publicación da normativa e ordena n zas do mesmo .
En Ribadeo 19 de decembro de 2014. - O Alcalde, Fernando Suárez Barcia
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11278_1.pdf
As fichas están ó final
(por certo, chamoume a atención que a maquetación do BOP estivera en castelán)

Ningún comentario: