20140205

Un soldo manipulable

Onte vendo unha nova en La Voz de Galicia decidín cambiar a impresión que daba: "La congelación del salario mínimo ensancha la brecha con Europa". Si, o titular é certo. A ilustración que acompañaba, en cambio, pareceume moi suave:
O primeiro, cos datos, fixen unha táboa, e calculei o custe de cada cousa poñendo o valor de 1 ó lugar máis caro:
E fixen a representación gráfica, agrupada por cidades ou ben conxunta:

O certo é que no gráfico de barras (enrriba) non se distingue a información. No de embaixo a cousa comeza a cambiar, distinguindo máis claramente entre as cidades 'ricas' e 'pobres'.
Pero coido que o que interesa é máis ben a relación custe/salario, e para facelo visible saquei, cos datos de custe, unha especie de índice de prezos reducido: 40%, vivenda, 40%, alimentación, repartido por igual entre comida obrigada fóra e pan, e o resto, 20%, repartido entre transporte e outros, exemplificado neste caso co caé. Ben, entendo que con só cinco elementos de custe as lagoas serán grandes (por exemplo, se metemos os libros, Madrid sería máis caro que calquera das outras vilas), pero quería facelo precisamente coa mesma información. E queda o seguinte:
Ou, de xeito gráfico:
Onde se aprecia que para os cidadáns das cidades ricas, para saír ó extranxeiro, teñen máis oportunidades debido ó seu soldo base, pero non só iso, senón que o soldo base dálles para máis (barra de salario máis alta que barra de gastos), mentras que Madrid (e Lisboa de xeito semellante), teñen a relación salario/custes (é dicir, o seu poder adquisitivo interno) máis baixa, dálles o soldo para menos, algo do que se libra Atenas.
Iso, claro, no caso de ter emprego.

Ningún comentario: