20140103

Enfocando 2014

Inxenuo. Isa é a verba que se me ven á cabeza despois de dous artigos vistos esta mañá.
Un deles, unha charla nun foro informático que non fai máis que ampliar o coñecemento da nosa falta de privacidade, algo que nos está a levar a un abano de posibilidades entre enxame, colmea e rabaño, ninguna delas en principio agradable para seres polo momento cunha conciencia de independencia coma nós. Inxenuo sobre a individualidade.
Outro, a previsión dun autor que sempre considerei con dotes visionarias, Isaac Asimov, sobre a vida arredor do ano no que rematamos de entrar. Despois de ver os seus acertos e fallos e lembrar outras predicións, como a de Xulio Verne sobre mediados do século pasado, véxoo inxenuo aínda a sabiendas de que non ía acertar en moitas das cousas que dicía. Inxenuo sobre a sociedade.
E nós, estamos no 2014, é o noso tempo, e moitos, inconscientes máis que inxenuos sobre o noso devir compartimentado de xeito individual ou en sociedade de tamaño íntimo, nunha época na que na humanidade ou se ve como un conxunto total ou non se ve e quedamos deshumanizados.
En fin, novo ano. Embaixo, dúas vistas tomadas o día 1, unha cun arco da vella sobre Ribadeo, a outra, as ondas rompendo na zona da Punta da Cruz: dúas visións en certo xeito contrapostas entre as que se move o ano, dista volta, a nivel meteorolóxico.


Ningún comentario: