20140127

De economía

Din que a economía, como verba, ven da 'xestión da casa'. A semana pasada sóubose que a xestión da casa Ribadeo tiña algo que non concorda. É dicir, neste caso, algo co que non está en acordo intervención. Non coñecendo exactamente os impedimentos postos para o pago 'do 40% do persoal' pola intervención (cousas quizáis por non ir ó pleno), temos que quedarnos provisionalmente coa versión do alcalde que difunden os medios: "Tal e como é a estrutura do Concello dende fai vinte anos, para cumprir todo o que di o interventor habería que botar á rúa a un 40% dos traballadores, dado que moitos están dende fai moitos anos en situación de indefinidos pero sen praza. Según di o interventor, habería que eliminar os contratos e indemnizalos, pero a praza non se podería convocar porque a lei non o permite, de modo que perderiamos ao traballador e o servizo, como pode ser o de axuda a domicilio ou o de limpeza de rúas. Estamos traballando nos reparos, pero é difícil"
Si, xa sei que é difícil opinar así, pero, ti, que opinas? Cousa de lei, cousa de xusticia, cousa de política ...?
E mentras non se coñecen máis datos, a lembrar que hoxe hai unha concentración en Burela a favor da sanidade mariñá ...

Ningún comentario: