20131111

Filipinas, + 10 000 mortos

Pouco sei da catástrofe natural que deixou en Filipinas máis de dez mil mortos. só escribo unhas verbas por dúas cousas que, quizáis ante a magnitude do número, os medios non destacaron.
A primeira, que co cambio climático ventos desa magnitude serán máis probables, e polo tanto, as posibilidades de catástrofe aumentarán ano tras ano. Un efecto máis do cambio que nos negamos, como humanidade, a tentar parar sabendo que ten unha compoñente de intervención humana (a fundamental, segundo a opinión xeraliada dos expertos, pero aínda que así non fora).
A segunda, que está amosado que unha preparación para as catástrofes diminúe o número de mortos, e isa preparación depende dos medios adicados, e polo tanto, das políticas empregadas. Sí, as políticas matan, como o estamos a ver en España cando nos din que o ano pasado a esperanza de vida diminuiu por primeira vez dende a guerra. Si, as políticas poden mesmo enmendar a plana á natureza e corrixila e dicirlle algo así como 'non, non te vas levar dez mil, confórmate con dez' ... pero para iso son necesarios recursos: telos e aplicalos. O de telos, depende non só da posibilidade de xeración, senón da aplicación desa posibilidade: a todos nos gusta pagar menos impostos, pero debemos ter en conta que menos impostos implican menos recursos. E aplicalos, depende das decisións da xestión: ó mellor preferimos empregalos en conseguir un edificio monstro sen uso, a semellanza dun panteón para loa de quen o comezou ... e é só un exemplo.

Ningún comentario: