20130522

Que hai do meu? (I)

Xa aviso que é unha primeira parte. O tema: o pleno de 21 de maio de 2013.
O título? Está relacionado co interese do pobo polos temas tratados, pero non adiantemos acontecementos... Por certo, que antes de rematar o pleno xa estaba colgado en facebook / La voz o primeiro comentario del.
Chego tarde, a eso das oito e media, e a xente enche os bancos e está de pé. Conto 50 de público. Nos escanos falta Xavi Campos, co que a relación de forzas está 6 (+primacía do alcalde)-BNG, 4-PP, 1-UPRi, 1-PSOE.
Ó pouco de entrar oio ó alcalder referirse o Instituto Gamallo Fierros por erro, cando debera dicir 'IES de Ribadeo', o seu nome. E pouco despois, a conta da defensa da residencia para Ribadeo, un pequeno duelo verbal entre alcalde e portavoz do PP, M. Valín.
Pásase despois ás mocións, comezando pola presentada polo PSOE para o mantemento das oficinas tributarias de Foz e Monforte. Quizáis foi a moción que máis se discutiu, marcando ademáis o comezo da marcha da xente que esperaba polo das preferentes. Os argumentos, a supresión ou non de servizos, a cercanía á xente, a dependencia de Lugo, a prevención ante as numerosas mentiras-promesa feitas con anterioridade, que non hai variación en concreto en Foz nin en Monforte respecto ó último cambio habido no 2004... Foi aprobada por 6+1 contra 4+1
A Moción do BNG pola Área Sanitaria de Xestión Integrada da Mariña, viu o despregue dunha pancarta de seis metros  que acompañou ás dúas xa presentes con anterioridade sobre as preferentes e subordinadas, máis pequenas. Os portadores puxeron esparadrapo na boca, e a discusión tamén se extendeu abondo, resultando 8 votos a favor e 4 abstencións. Por certo que, no fondo, os argumentos presentados foron parellos ós da moción anterior.
A terceira moción foi do BNG sobre preferentes e subordinadas. Falouse de estafa e roubo, de que en Ribadeo supoñían uns 10 M€, e da cancelación das contas do concello en NGB. Deuse a circunstancia de que o PP presentou unha moción alternativa e logo retirouna, acusando ó BNG do uso dun drama para propaganda. Por parte de case todos, entendo que non se incidiu abondo en culpabilidades, tentando facer máis fincapé na recuperación dos cartos (que, coa liña preferente, serían a conta do erario público, polo tanto, a conta de todos, na maioría de proporción). Saíron a relocer cousas como 'cada un ten o papel que lle toca', 'é unha mágoa que as caixas desapareceran' ou quen aprobou o real decreto, (da quita) que o desaprobe', todas do alcalde; ou ter conta do concello en varios bancos para rematar coa exclusiva, idea aportada por Lalo (PSOE), xunto co voltar a cobrar por ventanilla, pois hai xente que non é que non quera a NGB, senón que non quere ós bancos; ou anotar que algúns traballadores teñen culpa (foron varios os que interviron nese sentido) e a petición de Tino de que o concello entre como acusación particular. O resultado, ó retirar o PP a alternativa, foi de apoio unánime. As pancartas foron retiradas antes de rematar o punto, por cansanzo da xente, e nada máis rematar, a estampida completou as desercións de público anteriores e as mantidas ó longo da moción. Por certo, que ó saír, unha persoa dirixiuse ó pleno (en particular ó alcalde) e argumentou a favor de exercer a acusación particular xa.
A partir de aí, quedamos catro na sá...
Parte II
Parte III

Ningún comentario: