20130530

Gaiás, Gaiás, ...

En Galiza, o mesmo que en Galicia, non se toma como referencia o aeroporto para aves de Castellón ou outras obras que pode haber polo mundo adiante, senón o Gaiás. símbolo de gasto superfluo ou desaproveitamento, de gasto desmesurado, certamente sobrepasa e pode servir de referenza para moitas outras obras, aínda que lle saian competidores como algún porto en construcción. En Ribadeo, pola contra, as obras son moito máis comedidas, ou mesmo a participación pública é pequena relativamente, ou ... moitos atenuantes que ó final non deixan de ser más que iso, algo que fai máis tenue á vista outro 'algo' que non debera ser. E exemplos hai ... quizáis algún dos tres que collo sexa dos suaves.
O primeiro, o colexio das monxas (grazas pola corrección, ver comentario) que ía para albergue de peregríns e tamén foi 'proposto' para residencia de anciáns. Privado segue sendo, ou público, non o teño moi seguro despois da multa ó bispado que non paga porque di que está cedido. A foto, do oco sen fachada, deixa ben ás claras a relación cos outros dous ocos con fachada, un das que xa ten producido varios anacos de granito capaces cada un de matar unha persoa. A grúa leva montada xa tempo, pero o movemento da mesma é, por dicilo dalgún xeito, escaso. Claro que nestes caso, a inversión tamén é ... escasa, e os xeus xardíns colgantres non deixan de aledar a vista...

O segundo caso, a área recreativa de Piñeira, vista así, ó lonxe, como a deixei con toda intención, pode parecer totalmente operativa e mantida, mesmo costa traballo ver os restos no tellado. Leva máis dun decenio sen rematar e abandoada, e coido que máis que unha atracción para a zona é un repelente, pois da unha sensación negativa ó achegarse. Fai a proba.
A Torre dos Moreno váise restaurando pouco a pouco, aínda que lle falta moito. Estes días, en Facebook aparecían máis dunha centea de fotos recentes dela por dentro, fóra, enrriba, ..., e hai que lembrar que na actualidade a maioría da propiedade é privada. Aínda así, o balcón sen balaustrada da dereita da foto, os soportes da rede oxidados, a mesma rede rota, fánse preguntar pola falta de actuación dende hai xa anos, actuación que foi pedida pero non desenvolta. As columnas restauradas que se ven na foto son unha esperanza, pero os ferros oxidados de soporte das vidrieiras, sen as vidrieiras que deberan ser soportados por eles, lembran cada vez que se mira ás vidrieiras da capela do cemiterio, para as que de xeito recente se conseguiron 21 000 € (contando intereses e demáis) cando serían necesarios alomenos dez veces máis.
Como se ve, en Ribadeo, nada comparable ó Gaiás en magnitude. Só pequenos Gaiás amigables ...

1 comentario:

agremon dixo...

léoche no Blog, debaixo da segunda foto coa grúa, na baixada da Calle Trinidade que o "colexio é dos irmáns", e non é así, é o Colexio das Monxas, o Colexio dos Hermanos de Juan María la Menais ou de La Sagrada Familia, estaba diante da iglesia parroquial, no solar donde obrou Coto.