20110721

Un conto para tentar sorrir coa historia e aprender dela

Moi esquematizado, pero... compensa, coido:

(collido a traverso de novas do 15M)

Ningún comentario: