20100506

Arqueoloxía na ría de Ribadeo

Bastou unha nota de prensa do concello sobre restos arqueolóxicos na ría de ribadeo para que xurdira outro ataque preventivo dende a parte asturiana.
Estamos xa afeitos a enfrontamentos deste tipo, nos que se prodigapor parte das autoridades do Principado aquelo de 'galegos e asturianos, primos hermanos', enfatizando coas verbas inicial e final que nós somos os 'primos'. Aí está o mercado semanal da competencia, o nome da ría (unha volta, e outra, eoutra, ...), a desprotección mesmo dos camioneiros que veñen a traer o papel a Ribadeo e que son veciños en xeral da parte occidental do Principado, etc. E o caso é que realmente, Ribadeo actuá como primo, encaixando diplomáticamente. E non só e principalmente por parte das autoridades locais, senón tamén por parte da Xunta ou mesmo por parte de quen ten pouco de autoridade. Así se puido escoitar onte na radio a raíz dun encontro de xuventudesdun partido político que vai ter lugar en Ribadeo: de novo a cesión do nome da ría
É para preguntarse que defensa dos dereitos se fará por parte duns e outros se se cede unha e outra vez tan claramente fronte a Asturias. Tal parece que en Asturias se defende mellor ós seus administrados.
Un apunte máis: http://www.lne.es/asturias/2010/05/05/galicia-quiere-canones-eo/910678.html. Ou sexa, que agora resulta, que saltándose a hsitoria e o dictame da comisión xeográfica, 'os nacionalistas queren cambiarlle o nome á ría' (entre outras cousas). Parece que se quere facer que as árbores (do mesmo bosque) non deixen ver o bosque (constituído precisamente por esas árbores)

Ningún comentario: