20080819

Un resumo das sinaturas


    Unha vez ratificadas as sinaturas, obtéñense os seguintes datos estatísticos:
    Recollidas en xullo: 36 follas, 436 sinaturas válidas
    Recollidas o día da manifestación: 26 follas, 330 sinaturas válidas
    Total: 62 follas, 766 sinaturas.
    Desglose por localidades:
    164 de fóra da ría (incluídas Meirengos/Ribadeo, Tapia, Barreiros, Madrid ou Pamplona)
    106 de Castropol (Figueiras, Barres, pero non As Campas, por exemplo) e A Veiga (14%)
    496 de Ribadeo, incluídas Vilaselán e Ove (65%)
    De parroquias beireñas da ría: 602 (79%)
    Como comentario, destacar que só o feito de poñer unha mesa máis grande (xunto con algunha folla recobrada ese día despois de ser pasada en Castropol) fixo posible que o día da manifestación se recolleran sinaturas a razón de máis de 5 por minuto.
    É evidente que a recollida de sinaturas pode mellorarse grandemente, quedando un grande número por recoller. Hai que contabilizar que en total a mesa de recollida de sinaturas estivo pouco máis de 3 horas en dous días diferentes. De calquera xeito, tanto o apoio como a concienciación (ver imaxe e ler o texto) aí quedan.

Ningún comentario: