20070117

Asociacións de Ribadeo


Despois de onte e o comentario sobre o pleno, coa cuestión engadida do bipartito en minoría (non se chegou a votar nada sen unanimidade), ou a nova de que A Mariña medra ... 3 habitantes ó ano, ou aínda o runrun urbanístico que xa se fixo habitual, vai aí a nota de prensa resultante da xuntanza das asociacións de veciños, mantida o pasado sábado. Antes, dicir que para usar a ferramenta da foto tameń se necesitaba asociación e colaboración: a carpintería de ribeira tiña en Ribadeo un representante de peso no astaleiro da vila vella.

Mesa de Asociacións de Veciños do
Concello de Ribadeo
-
Nota de prensa
-
A Mesa de Asociacións constituída en Ribadeo comunica que tivo unha xuntanza o pasado sábado día 12. Na mesma, como punto principal, asinouse a carta que se presenta a continuación, dirixida a todos os candidatos á alcaldía nas próximas eleccións para o concello de Ribadeo. Tomouse a decisión, apoiada verbalmente aínda por asociacións que non asistiron a esta xuntanza en concreto, para formularlles unha soa petición, na seguridade de que, de ser atendida, axudará ó florecemento da participación cidadán na vida local.
“Conscientes das limitacións que a lexislación determina para que as Asociacións de Veciños podan ser escoitadas e podan colaborar na toma de decisións sobre temas de interese para o cidadán, e desexando contribuír coa súa aportación ó mellor benestar da sociedade no concello, pedimos
A inclusión no seu programa da determinación de aprobar e poñer en marcha un Regulamento de Participación Cidadá, como instrumento para o desenvolvemento dunha política de proximidade e participación. O obxecto é a regulación da participación ciudadá, tanto de particulares como de Asociacións, no goberno e na administración municipal, a traverso dos medios, formas e procedementos que se establezan, en acordo co previsto na Constitución e outras leis de menor rango.
Na seguridade de que a regulación dunha participación cidadá efectiva redundará nun mellor funcionamento e transparencia da xestión municipal e potenciará o dereito dos cidadáns a participar na vida política, económica, cultural e social do noso concello, saúdano atentamente.”

1 comentario:

Landahlauts dixo...

Galiza y Andalucía... dos nacionalidades que van a bajar a "segunda división" por unos estatutos que las discriminan.

Un saludo desde Andalucía.