20060118

Un resume que tomei, sobre goberno, sociedade e poder:

The wisdom of crowds - O saber das muchedumes.
Unha multitude pode ser máis intelixente (tomar mellores decisións) que cada un dos seus membros por separado se se dan tres condicións básicas: diversidade da multitude, compoentes de pensamento independente, sen manipulación, e existencia dun mecanismo fiable, democrático, de recollida de opinións. O básico, a interacción. ... con Ribadeo no pensamento.

Ningún comentario: